Przejdź do treści

wRadzyminie

Strona główna » Radzymin- ciekawe miasto z historią. Ile mieszkańców ma obecnie Gmina Radzymin?

Radzymin- ciekawe miasto z historią. Ile mieszkańców ma obecnie Gmina Radzymin?

  Radzymin to jedno z najstarszych miast znajdujących się na terenie Mazowsza. Gmina Radzymin łączy ze sobą obiekty zabytkowe, historyczne wraz z inwestycjami w nowoczesność. Nie brakuje tu także miejsc do rekreacji w tym ścieżek rowerowych i spływów kajakowych.

  Skąd wzięła się nazwa miasta?

  Istnieje kilka legend o tym mieście. Kiedyś Radzymin położony był wśród bagien i niebezpiecznej puszczy. Jedna z legend głosi, że książę Konrad Mazowiecki osadził w mieście swojego poddanego, aby ten ostrzegał przejeżdżających kupców, przed grożącym im niebezpieczeństwem używając słów „radzę miń”. Stąd też miała powstać nazwa miasta. Inna legenda mówi natomiast o tym, że Radzymin był miejscem, do którego przyjeżdżały poselstwa ruskie, aby radzić. Historycy natomiast twierdzą, że nazwa pochodzi od imienia Radzymir.  Źródło danych: https://radzymin.pl/123/historia-radzymina.html

  Jaka jest historia Radzymina?

  Pierwszy dokument historyczny z 1440 roku mówi o tym, że w tym roku powstała już pierwsza osada. Dokument niestety nie jest zbyt jasny i można jedynie przypuszczać, że w tym roku Radzymin otrzymał już prawa miejskie. Jedną z najważniejszych dat w historii miasta jest rok 1475, kiedy Radzymin otrzymał prawa miejskie nadane przez księcia mazowieckiego Bolesława. Radzymin zasłynął ze zwycięskiej bitwy pod Radzyminem w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Według historyków odegrała ona kluczową rolę w dziejach świata i uratowała Polskę i Europę przed bolszewikami. 15 sierpnia stał się świętem narodowym, a w Radzyminie jest obchodzony szczególnie uroczyście.  Źródło danych: https://radzymin.pl/123/historia-radzymina.html

  Ile mieszkańców ma Radzymin?

  Według danych z 2021 roku liczba mieszkańców całej gminy Radzymin wynosi 26 851, w tym 51,3 % stanowią kobiety. Jeśli chodzi natomiast o liczbę mieszkańców samego miasta Radzymin to według danych z 2021 roku liczba mieszkańców Radzymina wynosi 13 407.  Warte zauważenia jest fakt, że w latach 2002-2021 liczba mieszkańców gminy wzrosła aż o 53,3 %. Źródło danych statystycznych: https://www.polskawliczbach.pl/gmina_Radzymin

  Kto jest burmistrzem Radzymina?

  Burmistrzem Radzymina od 2014 roku jest Krzysztof Kamil Chaciński. Ukończył on prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej pracował jako prawnik oraz specjalista w różnych spółkach i w Kancelarii Adwokackiej. A także w lokalnych organizacjach pozarządowych, był również współzałożycielem jednego ze Stowarzyszeń. Zapoczątkował również pismo drukowane o gminie pt.”Info Radzymin”. Źródła danych: https://www.portalsamorzadowy.pl/osoba/krzysztof-chacinski,1339.html

  Loading

  0 Recenzja

  Napisz recenzję